Проектът се изготвя в 2D /чертежи/ или 3D /визуализация/ варианти.

Създаваме интериори, които в най-голяма степен изразяват Вашето светоусещане и това, което харесвате, съобразени със стиловете, които Ви допадат, любимите Ви цветове или определена функционалност, на която държите.

Необходимо е да знаем предназначението на помещението, по което ще се работи, какви са Вашите потребности и представи, за да можем да дадем предложения, удовлетворяващи Вашите естетически и функционални нужди.

Интериорното проектиране се състои от три етапа: