• Консултация
 • ПРОЕКТИРАНЕ
 • ИЗРАБОТКА НА ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
 • ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ние ще Ви предложим персонализиран и изчерпателен подход към дизайна. Ще разработим детайлно, креативно предложение отговарящо на Вашите нужди. Поверявайки ни създаването на концепцията и изпълнението на цялостния интериор на Вашето жилище, офис или магазин, Вие получавате сигурност за качеството на крайния резултат и в същото време спестявате много време, нерви и средства.

Проектът се изготвя в 2D /чертежи/ или 3D /визуализация/ варианти.

Създаваме интериори, които в най-голяма степен изразяват Вашето светоусещане и това, което харесвате, съобразени със стиловете, които Ви допадат, любимите Ви цветове или определена функционалност, на която държите.

Необходимо е да знаем предназначението на помещението, по което ще се работи, какви са Вашите потребности и представи, за да можем да дадем предложения, удовлетворяващи Вашите естетически и функционални нужди.

Интериорното проектиране се състои от три етапа:

 • Изработка на 3D проект;
 • Подготовка на работни чертежи и скици;
 • Подбор на материали за ремонта и довършителните дейности.

На този етап вече се обсъжда цялостна интериорна концепция и е прокарана линията на дизайна. Процесът включва подробно разработване на идейна фаза, работна фаза, а засилената комуникация с клиента стои в основата на този комплект от услуги.

Тук са включени и контролът върху всички извършвани ремонтни дейности на територията на обекта. Това Ви гарантира много наситеното присъствие на дизайнера, съответно и упражняване на професионален контрол върху всяка една промяна.

Авторския надзор включва:

– Среща в наш офис с изпълнителите на проекта

– Срещи на обекта:

 • Среща на обекта с изпълнителите за цялостно обсъждане на проекта.
 • Проверка на обекта от наша страна за правилното изпълнение след приключване на гипсокартон, ВиК, Електро и ОВК.
 • Среща на обекта в присъствието на възложителя при започване на монтажа на мебелите.

Управление и изпълнение на проекта включва:

 • Пълна ангажираност и отговорност на нашия екип със всички етапи от изпълнението на проекта.
 • Следене за правилното изпълнение на всяка една операция касаеща строителните дейности на обекта.
 • Подбор, транспорт, проверка за качеството на всички доставени и изпозвани при изпълнението на проекта материали.
 • Всички дейности свързани с правилното и качествено изпълние на изготвения Интериорен Проект.
 • При ангажиране от наша страна с управление на проекта, изпълнението на всички дейности СМР (Строително монтажни работи), изработка на мебели, закупуване на осветителни тела, санитария, обзавеждане и декорации се изпълнява само от наши екипи и дългогодишни партньори в рамките на предварително договорения бюджет.