Проектът се изготвя в 2D /чертежи/ или 3D /визуализация/ варианти.

Всяко помещение си има своите особености-архитектурни, на местоположение, изложение. Това е част от индивидуалността, а останалата част ще оформим заедно. Необходимо е да знаем предназначението на помещението, по което ще се работи, какви са Вашите потребности и представи, за да можем да дадем предложения, удовлетворяващи Вашите естетически и функционални нужди.

Обикновено интериорното проектиране се състои от три етапа:

  • Изработка на 3D проект;
  • Подготовка на работни чертежи и скици;
  • Подбор на материали за ремонта и довършителните дейности.