Това е гаранция, че всичко ще се изпълни така, както е зададено и ще осигури безопасна експлoатация. Авторският надзор е изключително важен при реализирането на нашите проекти.

Ремонтите и довършителните работи винаги включват много хора от различни сфери, въвлечени в един общ процес. Мениджърът играе ролята на регулировчик и контрольор. Той  организира цялата бригада, разпределя информацията, поставя задачи и контролира тяхното изпълнение.

Дори най-красивия интериорен проект не може да бъде добре реализиран без авторския надзор. Неконтролирания дизайн-проект може да развали всеки интериор.

Затова в авторския надзор участват няколко човека – проджект мениджър, дизайнер, архитект, изпълнител – строител. Всички ремонтни работи минават първо през интериорното студио. След проверка и съгласуване се предават на изпълнителя.