Авторския надзор включва:

– Среща в наш офис с изпълнителите на проекта

– Срещи на обекта:

Управление и изпълнение на проекта включва: