На този етап вече се обсъжда цялостна интериорна концепция и е прокарана линията на дизайна. Процесът включва подробно разработване на идейна фаза, работна фаза, а засилената комуникация с клиента стои в основата на този комплект от услуги.

Тук са включени и контролът върху всички извършвани ремонтни дейности на територията на обекта. Това Ви гарантира много наситеното присъствие на дизайнера, съответно и упражняване на професионален контрол върху всяка една промяна.