АВТОРСКИ НАДЗОР

Това е гаранция, че всичко ще се изпълни така, както е зададено и ще осигури безопасна експлoатация. Авторският надзор е изключително важен при реализирането на нашите проекти. Ремонтите и довършителните работи винаги включват много хора от различни сфери, въвлечени в един общ процес. Мениджърът играе ролята на регулировчик и контрольор. Той  организира цялата бригада, разпределя [...]
Повече

РЕМОНТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

При нас Вие можете да поръчате всички ремонтни и довършителни дейности, касаещи вътрешното пространство на всяка една сграда. Рaботният процес включва няколко етапа: Изготвяне на количествено-стойностни сметки 1.След приключване на работите по дизайна се оформя оферта, включваща подробна ценова сметка на работите и материалите, необходими за изпълнение на проекта.Тези сметки се изготвят безплатно от нас. [...]
Повече

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектът се изготвя в 2D /чертежи/ или 3D /визуализация/ варианти. Всяко помещение си има своите особености-архитектурни, на местоположение, изложение. Това е част от индивидуалността, а останалата част ще оформим заедно. Необходимо е да знаем предназначението на помещението, по което ще се работи, какви са Вашите потребности и представи, за да можем да дадем предложения, удовлетворяващи [...]
Повече

ИЗРАБОТКА НА ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ

Проекти с невероятни идеи създават за Вас индивидуален интериорен дизайн, съчетавайки функционални принципи и естетическо усещане. Интериорният дизайн или вътрешно оформление е наука за архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява на човек най-благоприятната среда за работа и почивка. Ще се допитаме до Вас за начина на [...]
Повече