31
мар.

Как цветовете влияят над пространственото възприятие?

Проучвания сочат, че в последните години хората прекарват между 80% и 90% от времето на закрито. Работа, тренировки, пазаруване – това са само малка част от дейностите, които ние практикуваме в затворени пространства извън пределите на нашия дом. Именно поради тази причина все по-голяма важност се отдава на влиянието, което едно пространство предизвиква у нас. Именно тези сигнали, които се формират у нас, биват породени като естествен отговор на нашия организъм за това, дали той намира едно пространство балансирано и естетически издържано.

Придаването на допълнителна дълбочина в жилищните помещения е характерно за скандинавската архитектура. Това се налага поради преобладаващата ниска квадратура в типичните за региона градски жилища.

Когато става дума за проектиране на вътрешните пространства, всеки отделен елемент има своята съществена роля. Светлината, цветовете, текстурите и пропорциите са основните способи, чрез които ние можем да дефинираме по желания от нас начин пространственото възприятие на обеми в контекста на архитектурата. Малцина от нас обаче си дават сметка, че дори и минималната намеса или промяна в тях може да преобърне начина, по който човекът чрез своята сетивност, формира своето пространствено възприятие.

Когато говорим за човешкото възприятие за дадено пространство, интериорът има съществена роля. На изображението е показан коридорен проход в джамия – светлината и ритъмът, който се създава от колоните, подчертава посоката на движение и характеристиките на пространството.

Архитектите и интериорните дизайнери сме добре запознати с принципите на употребата на светлината, цветовете, пропорциите и различните материали. Чрез различното им съотношение, концентрация и начин на прилагане ние често пъти можем да създадем внушение. Влагането на даден смисъл в пространството с идеята то да предаде конкретно усещане у обитателя или посетителя е може би един от фундаменталните естетико-психологически принципи, с които проектантите и дизайнерите се сблъскваме през целия си кариерен път.

Как да оформяме интериорното  пространство според нашите потребности?

Типичен пример за визуално разширяване на пространството чрез употребата на светли цветове.

Най-лесният начин за контролиране на начина на възприятие на дадено пространство е чрез боядисване на повърхности, използване на различни материали или нанасяне на различни покрития.

Подреждането на цветовете и текстурите в интериорната среда влияе на възприятието ни за перспективата. Това, от своя страна, прави помещението визуално по-високо, по-дълго, по-широко или подчертава определен елемент от дизайнерското му решение.

Визуално увеличаване на пространството/обема на помещението

За създаване на усещане за простор в дадена среда най-добрият метод е използването на светли цветове и гладки текстури. Това дава възможност на повърхнините да отразят естествената светлина. По този начин тя се “задържа” вътре в помещението и дава сигнал на мозъка ни да приеме пространството за по-голямо, отколкото то е в действителност.

Визуално намаляване на пространството/обема на помещението

Влагането на по-тъмни цветове и по-релефни материали в дадено пространство, от друга страна, го прави по-компактно. Това отново се дължи на характеристиките на цветовете и в конкретния случай – способността им да поглъщат светлината, а не да я отразяват обратно вътре в помещението. За създаването на визуално усещане за по-малък, уютен и компактен обем, избирането на по-силни цветове на стените работи добре. Този метод създава усещане за затвореност, което може да бъде от полза за определени функции на средата.

Визуално намаляване на височината на тавана

Често високите тавани и усещанията, които те пораждат у човека са търсен ефект на интериорните пространства. Има определени функции обаче, за които намаляването на височината на тавана може да направи пространството по-приятно и комфортно. Когато таванът е боядисан в по-тъмен цвят от стените или текстурата на материала му е минимално обработена и загладена, това създава впечатлението, че таванът е по-нисък.

Визуално увеличаване на височината на помещенията

Когато височината на кота готов таван е близка или по-малка от възприетия санитарен минимум от 2,60 м, това би могло да доведе до усещане за “притиснатост” и тежест на пространството. Това е особено неприятен проблем, що се отнася до жилищните и офисните пространства, тъй като обикновено там прекарваме най-голяма част от времето си на закрито. Потенциалното клаустрофобично усещане, което дадено пространство поражда у нас, може да доведе до депресивни състояние и чувство за потиснатост. Решението на този проблем се крие в боядисването на стените в няколко тона по-тъмен цвят и дефинирането на тавана в по-светли тонове.

Цялостно визуално разширяване на пространството

Този ефект би могъл да се постигне чрез създаване на усещане за дълбочина и простор. Третирането на задната стена (най-тъмната спрямо разполагането на прозоречното естествено осветление) и тавана с едни и същи по-тъмни цветове и по-релефни текстури, както и решаването на финишното покритие на страничните стени в по-светли и гладки материали, би създало усещането на разширяване на размерите на помещението.

Тази методология на работа е широко използван похват в третирането на коридори или тесни линейни пространства и помещения. Друг, често прилаган трик в този тип помещения, е внедряването на огледала, огледални стени и врати, които визуално карат обема на помещението да изглежда двоен и придават дълбочина и интригуващо усещане.

Визуално свиване на пространството

Създаване на усещане за коридорно пространство, когато всъщност плановото решение на помещението се състои от 4 приблизително равни дименсии, се оказва друго предизвикателство пред интериорните дизайнери. Боядисването на двете противоположни странични стени в тъмни цветове и оставянето на фона и тавана в светли цветове ще направи пространството по-тясно за възприемащия ги. По този начин се постига подобряване на пропорциите на помещенията с небалансирани и равноделни размери.

Други корекции на възприятията ни за пространството чрез употребата на цветове и текстури

Подобно решение на деление на стените и третирането им като 2 отделни части от едно цяло се прилага широко в обществено обслужващи сгради като училища и болници.

Разбира се, съществуват още редица варианти за прилагането на различни материали и цветове, които да подчертаят даден елемент от дизайна или да коригират недобро съотношение в размерите на пространството. Пример, който откриваме в голяма част от сградите, предназначени за работа с рискови социални групи, като болници, училища и детски градини, е “отделянето” на част от стените в по-тъмен цвят или текстура. По-този начин се създава усещане за човешки мащаб, стягане на пространството и подчертана насоченост на коридорните пространства.

Употребата на цветни акценти е добър подход за подчертаване на дадена зона, която има отделно обособена функция.

В случай, че искаме да подчертаем най-важното място от дадено помещение или сграден интериор, то добра техника е прилагането на доминиращ цвят или дизайн похват на малка площ. Пример за това са стъклени повърхности, горно осветление, насочено изкуствено осветление или груб, силно текстуриран и нетипичен за тази среда материал.

Подчертаване на дългата ос на коридорно пространство чрез използване на различна в цвят и текстура подова настилка; визуално отделяне на повърхнините на интериорно пространство.

Подчертаването или създаването на конкретно усещане при проектирането на интериорни пространства зависи най-вече от предназначението им и тяхната функция. Това е съществена част от работата на интериорния дизайнер или архитекта, който третира пространството.

Влияние на светлината и стъклото имат своята значителна роля при обособяването на интериора, както и при породените у посетителя емоции.

За да се налага минимална намеса при изграждането на интериора обаче, е необходимо да се мисли в детайли още на етап проектиране на сградата. Ако имаме добре пропорцинирана и ориентирана основа, чрез правилно режисиране на осветлението, материалите, цветовете и запълването на пространството с обзавеждане, ще имаме възможността да създадем  балансиран и интригуващ интериор независимо от функцията.

Основни източници: Archdaily | Dezeen
Основни източници на изображения: Archdaily