16
сеп.

Въздействие на цветовете върху психиката и физиката на човек

 

Човек има способността да вижда света в най-различни цветове и нюанси. Той може да наблюдава цветовете на залеза, да вижда изумрудено зеления цвят на някои минерали, бездънното синьо небе и други природни красоти. Възприемането на цветовете и тяхното въздействие върху психиката и физическото състояние на човека, ще бъдат обсъдени в тази статия.

Какво представляват цветовете?

Цветовете са субективно възприятие на видимата светлина на човешкия мозък, отличаващи се в неговата спектрална структура да се възприемат от очите. При хората способността да различават цветовете е по-добре развита от тази на останалите бозайници.

Хроматични и ахроматични цветове

Всички съществуващи цветове се делят на две групи: хроматични и ахроматични. Хроматичните цветове са спектралните цветове и тези, които са получени при смесване на спектрални цветове. Хроматизъм е синоним на цветност. Полихромия означава многоцветност, а монохромия – едноцветност. Ахроматизмът е отсъствие на цветност. Ахроматичните цветове образуват черно-бялата цветова гама със сиви полутонове между крайните бял и черен цветове. Ахроматичен означава безцветен. Сега ще разгледаме индивидуалните свойства и особеностите на въздействието на хроматичните и ахроматичните цветове.

Жълт цвят

Жълтият цвят е най-светъл от всички хроматични цветове. Светлината, която се е материализирала, се е превърнала в този цвят – символ. Йоханес Итен пише: „Жълтият цвят е, като че ли уплътнен и по-материален бял цвят. Колкото по-дълбоко прониква жълтата светлина в непрозрачните материали, толкова повече се превръща в жълто-оранжева, оранжева и червенооранжева. Червеният цвят е неговата граница, която жълтият цвят не може да премине. По средата на пътя между жълтия и червения цветове стои оранжевият цвят – най-силната и концентрирана степен на проникване на светлината в материята.“. Физиологическо въздействие: Научните изследвания са показали, че жълтият цвят се отразява благоприятно на зрението – „повишава неговата устойчивост и острота, увеличава скоростта на зрителното възприятие. Психологическо въздействие: Приема се, че жълтият цвят като най-забележим настройва човека към благоприятно отношение и взаимодействие с околния свят, подтиква го към активна дейност, непринуденост, лекота в общуването с хората и прояснява мисленето. Стимулиращото въздействие на жълтия цвят върху нервната система и мозъка се ползва в специализираните клиники. При подбора на жълтия цвят за интериор е необходимо особено внимателно да се отнасяте към избора на оттенък. Жълтият, като един от най-влиятелните цветове, е способен до неузнаваемост да измени цялото околно пространство.

Оранжев цвят

Между жълтият и червеният цветове в спектъра се намира оранжевият цвят (от orange – портокал). Това е визуален символ на енергията, огъня и слънцето, изразени чрез цвят. Не напразно и самият портокал наподобява по форма и тон Слънцето. физиологическо въздействие Към цветовете, способни да загряват наблюдателя не само психологически, но и да предизвикват физическо усещане за топлина, на първо място е оранжевият цвят. Той е най-топлият цвят, стимулиращ силно всички физиологически процеси в организма като ускоряване на кръвообращението и увеличаване на мускулната сила, които като цяло повишават трудоспособността. Благодарение на изследвания е установено, че оранжевият цвят е способен рязко да повишава апетита и да подобрява стомашните процеси. Благодарение на своите способности да стимулира храносмилането и да повишава апетита, оранжевият цвят се препоръчва за интериора на обществени заведения за хранене и кафетерии.

Син цвят

Ако оранжевият цвят е най-горещият от спектралните цветове, то най-леден сред тях е синият цвят. За разлика от материалния червен цвят, синият е символ на вътрешното, вглъбеното, духовното състояние. Синият цвят е способен да издържи сливане с други оттенъци, без да загуби своята изразителност. Около нас има много варианти на сини тонове, започвайки с небето, чиито оттенъци непрекъснато се менят и ни даряват с най-разнообразни нюанси на небесната палитра и завършвайки с удивителните преливания на водните оттенъци. физиологическо Въздействие Синият цвят е способен да предизвика физическо усещане за влажност и студ. Той действа разхлабващо, намалява мускулното напрежение. Забелязано е, че синият цвят е в състояние да намалява усещането за болка, да разрежда и задълбочава вдишванията и да понижава честотата на пулса. Синият цвят обикновено се препоръчва да се ползва в спалните, но при това е нужно да се помни, че сините тонове внушават не само чувство за прохлада, но и за студ. Чистият син цвят олицетворява замисленост, чиста вяра, вечна мъдрост и дълбока философия. Интериор с преобладаващи сини тонове стимулира към размишления и философски беседи, но не подхожда особено там, където е нужно да се работи активно, особено физически. Още по-малко синята гама е уместна там, където се планира веселие.

Виолетов цвят

Виолетовият цвят се вижда в цветчетата на виолетките. Трудно е да се намери абсолютно чист вариант на виолетов тон, в който да не се усеща присъствието на червения цвят или синия, тъй като виолетовият цвят се намира между тези два цвята. Гамата на виолетовите тонове е доста разнообразна. Лилавият цвят е също оттенък на виолетовия. Виолетовият цвят е загадъчен и много хора не виждат разликата между неговите оттенъци. Това е цвят, в който се съчетава не¬съвместимото: страстността на червения цвят и студенината на синия. Психологическо въздействие- Виолетовият цвят пробужда интуицията и потиска рационалното мислене, стимулира нуждата от духовно съвършенство и положително въздейства на умствената и творческа трудоспособност. Лекарите отдавна са забелязали лечебните свойства на виолетовия цвят. Тъмните виолетови тонове предизвикват усещане за мистичен ужас, но заедно с това и за благородна тайна. Някога в старинните интериори са ползвали съчетание на тъмно-виолетов бархет и злато – съединение на контрастни противоположности: от подземния свят на сенките и мрака и чудесното царство на слънцето и светлината.